09 jaanuar, 2018

ajaloo-olümpiaadi kirjandus

Eesti ajalugu: Eesti 1917–1945
(1) M. Laur jt. Eesti ajalugu II. Avita, 1995.
(2) L. Vahtre. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Ilo, 2004.
(3) A. Pajur, T. Tannberg. Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, 2006.
(4) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu I gümnaasiumile. Avita, 2006.
5) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu. Õpik gümnaasiumile, I osa. Avita, 2014.
(6) E. Bahovski. M.M. Piir. Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos. 9. klassi õpik. Koolibri, 2016.
 (7) M. Laar, L. Vahtre. Eesti ajaloo lugemik gümnaasiumile. Maurus, 2012.
(8) A. Kriiska jt. Eesti ajaloo atlas. Avita, 2006.Lähiajalugu: Esimene maailmasõda ja selle pärand
(1) A. Adamson jt. Lähiajalugu. Õpik XII klassile. Argo, 2000.
(2) Andrei Fjodorov. XX sajandi ajalugu. Õpik gümnaasiumile, I osa: 1900-1939. Avita, 2002.
(3) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu I gümnaasiumile. Avita, 2006.
(4) M. Seppel, A. Pajur. Uusaeg, II osa (8. klassile). Avita, 2013.
(5) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu I. Õpik gümnaasiumile. Avita, 2014.
(6) E. Värä jt. Lähiajalugu. Ajalooõpik 9. klassile. I osa. Avita 2015.
(7) Toomas Hiio, Karin Lippus. Lähiajalugu I. Gümnaasiumiõpik. Maurus, 2016.
(8) Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000.
(9) A. Kriiska jt. Eesti ajaloo atlas, Avita, 2006.

03 mai, 2017

EUROOPA PÄEV

9. mail tähistatakse Euroopa päeva, mis on pühendatud Euroopa Liidu asutamisele.

9.05 4. tunni ajal toimub viktoriin 4.-6. kl võistkondadele.
11.05 4. tunni ajal toimub viktoriin 7.-9. kl võistkondadele.


10 oktoober, 2016

ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD

Olümpiaadi teemad 2016/2017

Põhikool:
1) kodanikuühiskond
2) meedia ja teave
3) Eesti rahandus ja riigieelarve
4) Eesti Kaitsevägi

Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus.
I – elektrooniline voor toimub 10. veebruaril 2017 ja
II voor toimub 25. märtsil Tartus.