02 veebruar, 2017

E-RAAMAT 10.KL

Eesti mõisad on ühed märkimisväärsemad vaatamisväärsused tänapäeva Eestis. Siiski teame nende ajaloost üsna vähe.

  11 oktoober, 2016

  RIIGIKOHTU KAASUSKONKURSS

  Riigikohtu 97. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursile on oodatud 9.–12. klassi õpilaste võistlustööd.

  Kaasuskonkursiks pakume lahendamiseks kolm kaasust. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11., ja 12. klassi arvestuses.

  Kaasus nr 1: Kontimurdev klassiekskursioon
  Kaasus nr 2: Olge hoiatatud!
  Kaasus nr 3: Annad sõrme, ...

  Konkursil osaleja valib kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles ning kaasuse lahendamiseks on õpilasel kaks erinevat võimalust.


  Ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

  Kaasuse lahendus võib olla maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe). Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon), juhendaja nimi ning ka kaasus, mida lahendatakse.


  Osalemiseks palume töö saata  hiljemalt 13. novembril 2016 e-posti aadressile konkurss@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna „Kaasuskonkurss“.

  10 oktoober, 2016

  ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD

  Olümpiaadi teemad 2016/2017

  Põhikool:
  1) kodanikuühiskond
  2) meedia ja teave
  3) Eesti rahandus ja riigieelarve
  4) Eesti Kaitsevägi

  Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus.
  I – elektrooniline voor toimub 10. veebruaril 2017 ja
  II voor toimub 25. märtsil Tartus.